Có thể sử dụng tế bào gốc điều trị hơn 100 bệnh

Có thể sử dụng tế bào gốc điều trị hơn 100 bệnh
Sáng 02/11, Hội tế bào gốc đầu tiên đã được thành lập tại TP HCM. Hiện tế bào gốc có thể được sử dụng và điều trị cho hơn 100 các loại bệnh khác nhau và nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng chăm sóc sức khỏe của con người trong tương lai.
Theo Theo VTC14