Cơ quan thuộc Chính phủ không ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cơ quan thuộc Chính phủ không ban hành văn bản quy phạm pháp luật
TP - Thủ tướng vừa ban hành Nghị định 10/2016, quy định về cơ quan thuộc Chính phủ. 

Theo đó, các cơ quan này có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng chiến lược, quy hoạch, các chương trình kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các dự án quan trọng của cơ quan; thẩm định các dự án, đề án quan trọng thuộc chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của Thủ tướng, Chính phủ. 

Cũng tại văn bản này, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ không ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định có 9 điều, hiệu lực từ ngày 20/3/2016.

MỚI - NÓNG