Có cần đủ tờ rời mới được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

0:00 / 0:00
0:00
Bạn đọc Lưu Thị Thanh Huyền hỏi: Tôi đóng BHXH ở công ty cũ đến tháng 3/2020 thì nghỉ việc. Tháng 5/2020 tôi đi làm và tham gia BHXH ở công ty mới. Tuy nhiên, trước đó tôi không lấy tờ rời thời gian đóng BHXH năm 2019 và 3 tháng năm 2020, nhưng công ty cũ đã chốt sổ cho tôi. Nay tôi nghỉ việc ở công ty mới và muốn hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tôi có bắt buộc phải lấy lại tờ của năm 2019 không?

TRẢ LỜI:

Điều 21, Luật BHXH 2014 quy định: Khi chấm dứt hợp đồng lao động doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH và trả sổ BHXH cho người lao động.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng trợ cấp thất nghiệp là: Tổng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động (liên tục hoặc không liên tục) từ khi đóng tới khi nghỉ việc mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định trên, bạn muốn hưởng Bảo hiểm thất nghiệp mà sổ BHXH chưa có tờ rời thể hiện đầy đủ quá trình đóng Bảo hiểm thất nghiệp, thì chưa đủ căn cứ để giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Do đó, Bạn cần liên hệ với công ty cũ để nhận lại hoặc in bổ sung tờ rời cho bạn.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, BHTN có thể liên hệ Tổng đài của BHXH Việt Nam để được hỗ trợ trực tiếp, gọi số: 1900.90.68.

MỚI - NÓNG