Cơ bản không có hiện tượng 'chạy chức, chạy quyền' ở 67 đại hội đảng bộ

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
TPO - Theo Ban Tổ chức Trung ương, công tác nhân sự ở 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, thống nhất cao; cơ bản không có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, vận động, tác động bởi lợi ích nhóm.

Ngày 30/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Theo báo cáo, tính đến ngày 29/10, 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội đã bầu ra 3.330 nhân sự vào Ban chấp hành các Đảng bộ, trong đó có 1.084 người tham gia lần đầu, đạt 32,5%.

Trình độ cấp ủy viên được nâng lên, trong đó, cấp ủy có trình độ thạc sỹ trở lên là chiếm 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,11%. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí, hình thức, phô trương.

Đặc biệt, công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, thống nhất cao; cơ bản không có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, vận động, tác động bởi lợi ích nhóm.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng đã làm tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XV. Tham mưu việc chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới và kiện toàn nhân sự chính quyền các cấp Nhà nước sau Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng quy định. Tham mưu thực hiện chế độ chính sách theo đúng quy định, nhất là đối với 268 trường hợp tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương thôi tái cử và không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, ghi nhận những kết quả quan trọng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong tháng 10 năm 2020. Thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu toàn Ngành cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khẩn trương khắc phục hậu quả do lũ lụt, thiên tai gây ra, góp phần ổn định cuộc sống người dân, đồng thời tập trung cao độ, khắc phục khó khăn,  phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao.

Theo đó, tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua; kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp ủy, cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016- 2021, đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, trưởng đoàn đại biểu Quốc  hội khóa XV.

Ngoài ra, chuẩn bị thật tốt các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 14 khóa XII và Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tham mưu Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 14 khóa XII; hoàn thành  Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc và các nội dung phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

MỚI - NÓNG