Có 4 kết quả :

Cảnh tỉnh, răn đe để đảng viên không vi phạm

Cảnh tỉnh, răn đe để đảng viên không vi phạm

TP - Theo PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm của Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành có ý nghĩa lớn trong giáo dục, nhắc nhở thường xuyên để đảng viên không vướng phải vi phạm.