Chuẩn bị tăng lương tối thiểu vùng

TPO - Để có căn cứ đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2018, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang thực hiện khảo sát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu tại doanh nghiệp thời gian qua.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn đề nghị các địa phương nắm tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2017 trên địa bàn. Trong đó, đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân và cách thức điều chỉnh mức lương trong thang lương, bảng lương; mức lương trong hợp đồng lao động của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Đồng thời tổng hợp số liệu tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

Ngoài ra, các địa phương rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, trường hợp có đề xuất điều chỉnh vùng thì Sở LĐ-TB&XH phối họp với Liên đoàn lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao đổi với các doanh nghiệp, tổ chức liên quan và báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH.

Việc thực hiện rà soát, đánh giá lương tối thiểu vùng phải xong và báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 30/4/2017, để tổng hợp và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, từ 1/1/2017 mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng bình quân 7,3% so với năm 2016. Cụ thể, lương tối thiểu vùng 1 năm 2017 sẽ lên mức 3,75 triệu đồng/tháng (tăng 250 nghìn đồng/tháng so với năm 2016 ); vùng 2 là 3,32 triệu đồng/tháng (tăng 220 nghìn đồng); vùng 3 tăng 2,9 triệu đồng (tăng 200 nghìn đồng); vùng 4 là 2,58 triệu đồng (tăng 180 nghìn đồng).

MỚI - NÓNG