Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Uỷ ban Quốc phòng An ninh

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh
TPO - Làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban xây dựng đề án để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại cuộc làm việc chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Ủy ban đã thẩm tra 17 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và 2 dự thảo nghị định của Chính phủ; tham gia phối hợp thẩm tra 47 dự án luật, pháp lệnh do các Ủy ban khác chủ trì thẩm tra theo phân công.

Trong công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban đã đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và hệ thống pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng, đáp ưng yêu cầu phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế.

Hoan nghênh các ý kiến phát biểu tâm huyết cũng như đánh giá cao báo cáo đã được Ủy ban chuẩn bị công phu, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian tới, Ủy ban tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới phát triển. Các thành viên của Ủy ban vừa là đại biểu Quốc hội, thực hiện chức năng đại biểu Quốc hội tại nghị trường, đồng thời đại diện ưu tú cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Do đó, thời gian tới, các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục có những đóng góp tâm huyết, xây dựng Quốc hội, thể hiện truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ, của lực lượng Công an nhân dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Uỷ ban Quốc phòng và An ninh nghiên cứu, xây dựng đề án để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động nhằm phục vụ cho việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền với 3 cấu phần gồm: Tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp.

Ðại hội XIII của Ðảng đã xác định nhiệm vụ kết hợp giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng an ninh, đối ngoại để thực hiện mục tiêu bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển. Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng xác định: "Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại ".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần xác định bám sát để có định hướng trong thực hiện những nhiệm vụ, chức năng của mình trong thời gian tới, cụ thể trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hợp tác quốc tế, đối ngoại.

MỚI - NÓNG