Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội
TP - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất trong tổng số 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, còn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.

Đầu giờ làm việc chiều 25/10, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Ngay sau đó, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Theo đó, trong số 48 chức danh thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, với 437 phiếu. Trong 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trước đây, trên cương vị là Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là người dẫn đầu về tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, đạt 372 phiếu (năm 2013) và 390 phiếu (năm 2014).

Ở khối Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được 399 phiếu tín nhiệm cao và là người có nhiều số phiếu tín nhiệm cao nhất trong khối. Ở hai lần lấy phiếu trước, trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nhận được tỷ lệ phiếu tín nhiệm rất cao, trong đó năm 2013 là 248 phiếu và năm 2014 là 356 phiếu. Các Phó Thủ tướng trong khối Chính phủ nhận được nhiều tín nhiệm cao là ông Phạm Bình Minh (377); ông Vương Đình Huệ (354) và ông Trương Hòa Bình (336).

Người nhận được nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” nhất trong số 48 chức danh thuộc diện lấy phiếu là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Ông Nhạ nhận được 140 phiếu tín nhiệm cao, 194 phiếu tín nhiệm và 137 phiếu tín nhiệm thấp. Điều đáng nói, là trong hai lần lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội khóa XIII, chức danh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhận được số phiếu tín nhiệm thấp thuộc “tốp” nhiều nhất. Cụ thể, khi đó Bộ trưởng là ông Phạm Vũ Luận, trong năm 2013 nhận 177 phiếu “tín nhiệm thấp” và năm 2014 là 149 phiếu.

Tiếp theo ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể là người xếp thứ hai có nhiều phiếu tín nhiệm thấp. Ông Thể bị 107 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp, 142 đại biểu đánh giá tín nhiệm cao và 221 đại biểu đánh giá tín nhiệm. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng thuộc “tốp” có nhiều phiếu tín nhiệm thấp với 97 phiếu.

Đáng chú ý, so với hai lần lấy phiếu tín nhiệm trước đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có sự cải thiện đáng kể về số phiếu tín nhiệm. Nếu như năm 2013 và 2014, bà Tiến chỉ được 108 và 97 đại biểu “chấm điểm” tín nhiệm cao thì lần này đã tăng lên thành 224 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp của bà hai lần trước đó là 146 và 192 thì ở lần này chỉ còn ở mức 53 phiếu.

Ở Khối Chủ tịch nước và các chức danh khác, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đạt số phiếu tín nhiệm cao là 323, tín nhiệm là 146 và có 6 số phiếu tín nhiệm thấp. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhận được 286 phiếu tín nhiệm cao; 171 tín nhiệm và 18 tín nhiệm thấp. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí có kết quả lần lượt: 204 tín nhiệm cao, 229 tín nhiệm và 41 tín nhiệm thấp. Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhận được 245 tín nhiệm cao, 194 tín nhiệm và 36 tín nhiệm thấp.

MỚI - NÓNG