Có 14 kết quả :

Từ 0h ngày 30/9, Kiên Giang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 19.

Từ 0h ngày 30/9, Kiên Giang dỡ bỏ nhiều chốt, giãn cách theo Chỉ thị 19

TPO - Bắt đầu từ 0h ngày 30/9, Kiên Giang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 trên toàn tỉnh cho đến khi có quyết định mới. Kiên Giang dỡ bỏ tất cả các chốt trong phạm vi huyện, thành phố, trừ vùng đỏ đang áp dụng theo Chỉ thị 16; riêng các chốt kiểm soát liên tỉnh, liên huyện, thành phố vẫn tiếp tục duy trì.  
Hôm nay chính phủ sẽ quyết định các giải pháp cách ly xã hội sau ngày 15/4 ảnh: hồng vĩnh

Đề xuất giải pháp cách ly xã hội sau 15/4

TP - Nhóm các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ thông tin do Bộ KH&CN và Bộ TT&TT chủ trì đã rà lại các kết quả nghiên cứu của Nhóm để giúp Ban Chỉ đạo Quốc gia hoàn thiện phương án kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện “cách ly xã hội” theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.