Có 6 kết quả :

Kêu gọi lập 'NATO thương mại' để đối phó Trung Quốc

Kêu gọi lập 'NATO thương mại' để đối phó Trung Quốc

TPO - Các chính trị gia diều hâu ở Anh và một nhóm vận động hành lang ở Mỹ đang kêu gọi phương Tây lập ra tổ chức “NATO thương mại” để đối phó việc Trung Quốc “vũ khí hoá các công cụ chính sách để trừng phạt bất kỳ nước nào không khấu đầu trước Bắc Kinh”.