Chấm dứt tình tình trạng chạy chức, chạy quyền

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.
Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.
TPO - Trong năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, thu hút và trọng dụng nhân tài.

Giảm 9 tổng cục, 65 ban sở, ngành, hơn 60 nghìn biên chế

Sáng 18/1, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Tham dự Hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cho biết, từ sau Đại hội Đảng XII và năm 2018 vừa qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã quyết tâm đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước, củng cố niềm tin của người dân.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức T.Ư, trong thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…, góp phần thu hẹp “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái. Cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy lên một giai đoạn mới mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngành đã tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đến cuối tháng 10/2018, toàn hệ thống chính trị đã giảm 3 ban chỉ đạo, 9 tổng cục và tương đương, 201 cục, vụ và tương đương, 65 ban, sở, ngành cấp tỉnh, 6.954 phòng và tương đương; giảm hơn 50 lãnh đạo cấp tổng cục, trên 300 lãnh đạo cấp cục, vụ; 172 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương, 9.332 lãnh đạo phòng; giảm 60.659 biên chế.

Theo báo cáo của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, sau 3 năm, chủ yếu là năm 2018, cả hệ thống chính trị đã giảm 132.924 người (giảm 3,54%) so với trước khi thực hiện Nghị quyết.

Chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư, trong năm 2019, ngành sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; kiên quyết cắt bỏ các tổ chức trung gian; giảm đầu mối bên trong; giảm cấp phó.

Ngành cũng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thu hút, trọng dụng nhân tài. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Về thực hiện trách nhiệm nêu gương, ngành sẽ tham mưu cấp ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương tiêu biểu và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

MỚI - NÓNG