Cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới nằm ở tỉnh nào?

TPO - Cáp treo này được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, hệ thống gồm 69 cabin.
Tỉnh nào có đường bờ biển ngắn nhất Việt Nam?

1. Tỉnh nào có đường bờ biển ngắn nhất Việt Nam?

 • icon

  Ninh Bình

 • icon

  Hải Phòng

 • icon

  An Giang

Tỉnh nào có đường bờ biển dài nhất Việt Nam?

2. Tỉnh nào có đường bờ biển dài nhất Việt Nam?

 • icon

  Bình Định

 • icon

  Phú Yên

 • icon

  Khánh Hòa

Với 3.260 km, đường bờ biển của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu thế giới?

3. Với 3.260 km, đường bờ biển của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu thế giới?

 • icon

  26

 • icon

  27

 • icon

  28

 • icon

  29

Những tỉnh, thành nào có hai huyện đảo?

4. Những tỉnh, thành nào có hai huyện đảo?

 • icon

  Quảng Ninh, Hải Phòng

 • icon

  Hải Phòng, Kiên Giang

 • icon

  Quảng Ninh, An Giang

Hai tỉnh nào là điểm đầu và điểm cuối đường bờ biển nước ta?

5. Hai tỉnh nào là điểm đầu và điểm cuối đường bờ biển nước ta?

 • icon

  Hải Phòng, Kiên Giang

 • icon

  Hải Phòng, Cà Mau

 • icon

  Quảng Ninh, Kiên Giang

Bãi biển nào dài nhất Việt Nam?

6. Bãi biển nào dài nhất Việt Nam?

 • icon

  Sầm Sơn

 • icon

  Trà Cổ

 • icon

  Cửa Lò

Cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới dài bao km?

7. Cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới dài bao km?

 • icon

  Gần 7,9km

 • icon

  Gần 8,9 km

 • icon

  Gần 9,9 km

Kiên Giang là tỉnh duy nhất ở nước ta có 2 sân bay?

8. Kiên Giang là tỉnh duy nhất ở nước ta có 2 sân bay?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

MỚI - NÓNG