Cần Thơ thưởng tết cao nhất 186 triệu đồng

Cần Thơ thưởng tết cao nhất 186 triệu đồng
TP - Theo Sở LĐ-TB&XH thành phố Cần Thơ, năm nay, mức thưởng tết cao nhất cho một người là 186 triệu đồng thuộc một doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, còn thấp nhất 2 triệu đồng. Doanh nghiệp FDI có mức thưởng thấp hơn doanh nghiệp dân doanh.

Doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 5,8 triệu đồng, cao nhất 26,5 triệu đồng. Còn doanh nghiệp FDI, thấp nhất 2,94 triệu đồng, cao nhất 21,5 triệu đồng. Các doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn, thưởng tết thấp nhất 3,45 triệu đồng, cao nhất 11 triệu đồng. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Xuân cho biết, mức thưởng cao nhất dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, còn thấp nhất là công nhân.      

MỚI - NÓNG