Cần Thơ: Lấy phiếu tín nhiệm hàng loạt chức danh lãnh đạo

TPO - Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao vị trí, vai trò và uy tín của lãnh đạo, quản lý sở, ban, ngành và UBND quận, huyện; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Ngày 7/1, UBND thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị cấp thành phố và quận, huyện.

Theo đó, người được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; Phó Giám đốc Sở; cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố;

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện; Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận, huyện là Ủy viên UBND;

Chủ tịch, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên (nơi không lập ban kiểm soát), Kế toán trưởng công ty TNHH MTV thuộc UBND thành phố.

Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng tính đến ngày tổ chức cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với mỗi chức danh tối đa ở hai nơi (tại cấp ủy cùng cấp và nơi công tác). Mức độ đánh giá gồm có “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 19/01/2019.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo kế hoạch của UBND thành phố; tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo UBND thành phố trước ngày 31/01/2019.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao vị trí, vai trò và uy tín đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong sở, ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; làm cơ sở để cấp thẩm quyền xem xét, đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng.

MỚI - NÓNG
Quảng Ninh có tân Phó Chủ tịch tỉnh
Quảng Ninh có tân Phó Chủ tịch tỉnh
TPO - Ngày 30/3, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 họp kỳ thứ 13 để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh.