Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe

Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe
TPO - Triển lãm xe hơi như thường lệ, là màn khoe sắc của những chiếc xế hộp bóng bẩy bên cạnh những chân dài xinh đẹp và nóng bỏng. Triển lãm Ô tô Quốc tế 2015 vừa khai màn hôm qua cũng không phải là ngoại lệ.
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 1

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương

Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 2
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 3
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 4
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 5
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 6
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 7
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 8
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 9
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 10
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 11
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 12
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 13
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 14
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 15
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 16
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 17
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 18
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 19
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 20
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 21
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 22
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 23
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 24
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 25
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 26
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 27
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 28
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 29
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 30
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 31
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 32
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 33
Cận cảnh dàn mỹ nhân nóng bỏng 'phóng hỏa' triển lãm xe ảnh 34
MỚI - NÓNG