Các tổ chức chính trị - xã hội phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 22/3, tại Hải Dương, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và kí kết giao ước thi đua năm 2023.

Tới dự và chủ trì hội nghị, có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo 9 tổ chức trong khối thi đua gồm: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Các tổ chức chính trị - xã hội phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 1

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, năm 2022, cùng với cả nước, các tổ chức thành viên trong Khối đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai đạt kết quả các kế hoạch; công tác bảo đảm hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác thi đua, khen thưởng từng bước có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2023, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị thành viên và hoạt động chung của cụm thi đua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

Các tổ chức chính trị - xã hội phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 2

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết, Hải Dương là 1 trong 5 tỉnh đầu tiên của cả nước đã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh luôn tích cực trong công tác phối hợp, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm tình hình nhân dân ở cơ sở, triển khai các nhiệm vụ bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Theo báo cáo tổng kết của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, năm 2022, các đơn vị trong Khối đã triển khai các kế hoạch công tác đạt hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Triển khai tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với nhiệm vụ của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào việc mới, việc khó, trọng tâm, cấp bách.

Các tổ chức chính trị - xã hội phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 3
Đại diện lãnh đạo 9 tổ chức trong khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Đồng thời, các tổ chức thành viên trong Khối đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, hồ sơ khen thưởng, thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Công tác giám sát, phản biện xã hội đã được nâng lên về chất lượng. Việc khen thưởng chú trọng hướng về cơ sở; quan tâm hơn đối với các trường hợp có thành tích đột xuất, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, người trực tiếp lao động, sản xuất, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, người dân tộc thiểu số.

Dịp này, Khối thi đua đã dành 100 suất quà tặng cho hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hải Dương. Trung ương Hội Nông dân vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được bầu làm Khối trưởng Khối thi đua năm 2023.

MỚI - NÓNG