Các loài động vật nhìn thế giới như thế nào?

Các loài động vật nhìn thế giới như thế nào?
TPO - Với cấu tạo mắt khác nhau, thế giới trong đôi mắt của những loài động vật cũng muôn hình muôn vẻ. Đoạn video sau đây sẽ mô tả một số hình ảnh mà các loài động vật khác nhau nhìn thế giới. 
MỚI - NÓNG