Có 1 kết quả :

Chân dung các lãnh đạo chủ chốt thành phố Thủ Đức

Chân dung các lãnh đạo chủ chốt thành phố Thủ Đức

TPO - Bộ máy Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thành phố Thủ Đức đã chính thức đi vào hoạt động sau khi thực hiện thủ tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố và được Thành ủy  - HĐND - UBND – Ủy ban MTTQ TPHCM công bố từ chiều 22/1.