Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ cấp cao

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ cấp cao
TP - Sáng 9-12, Học viện Quốc phòng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 41 cho 50 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

> Nâng cao tiềm lực quốc phòng

Trong khóa học, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề lý luận kết hợp với khảo sát thực tế tại một số địa phương, đơn vị; luyện tập bài khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, xử lý tình huống bạo loạn có vũ trang.

Học viên khóa 41 được tiếp cận, nghiên cứu một cách hệ thống về tình hình thế giới và khu vực; nắm rõ những thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG