Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phát triển 5G cần tư duy đột phá

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phát triển 5G cần tư duy đột phá
TPO - Nếu 2G/3G/4G kết nối 7 tỷ người thì 5G sẽ kết nối hàng ngàn tỷ thiết bị, chuyển tải toàn bộ thế giới vật lý vào thế giới ảo. Các nước ASEAN đang cơ hội bứt phá với 5G nhưng phải với một tư duy mới, không truyền thống, không tuần tự, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Trong hai ngày 21,22/3 tại Hà Nội, lần đầu tiên Hội nghị ASEAN về 5G được tổ chức. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Hội nghị là thông điệp gửi đi về việc các nước ASEAN sẽ cùng đi đầu với thế giới về công nghệ mới. Sẽ không còn chuyện, có một số nước ASEAN đi sau thế giới về 3G/4G đến 6-8 năm.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam nói, chúng ta đều có một nhận thức chung là Kinh tế số, 5G sẽ giúp ASEAN tiếp tục là một khu vực năng động, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng. Công nghệ 2G là công nghệ điện thoại thuần tuý. Công nghệ 3G là nửa điện thoại, nửa data. Công nghệ 4G là thuần tuý data, nhưng là cho người với người. Công nghệ 5G là công nghệ data, nhưng là công nghệ đầu tiên được thiết kế cho kết nối vạn vật, với một loạt tính năng mới, như độ trễ thấp, tiêu thụ nguồn nhỏ. Công nghệ 5G sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về kết nối. 2G/3G/4G kết nối 7 tỷ người thì 5G sẽ kết nối hàng ngàn tỷ thiết bị, chuyển tải toàn bộ thế giới vật lý vào thế giới ảo. Từ đó, thay đổi cơ bản cuộc sống loài người.

Nói về sự thay đổi do 5G mang lại, ông Hùng chia sẻ, 5G giúp tăng dung lượng và tốc độ cho thông tin băng rộng; tạo kết nối cho vạn vật, nhất là các kết nối đòi hỏi phản ứng thời gian thực. 5G sẽ làm thay đổi căn bản nhiều ngành công nghiệp như các ngành công nghiệp sản xuất, giao thông, y tế, nông nghiệp, thành phố thông minh. Mỗi nước sẽ chọn cho mình một thứ tự ưu tiên riêng để ứng dụng 5G. Nhưng xét về trung hạn và dài hạn thì tất cả chúng ta sẽ thực hiện đủ cả những ứng dụng trên của 5G.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, các nước ASEAN đang có cơ hội bứt phá. Nhưng để nắm bắt thời cơ phải là một tư duy mới, không truyền thống, không tuần tự. “Cả quản lý nhà nước, cả doanh nghiệp, đều cần một sự đột phá trong tư duy, trong chính sách và trong cách tiếp cận”, ông Hùng nói. Một sự tiếp cận được khuyến nghị cho 5G được nêu ra là cách tiếp cận theo các pha. Pha đầu là sự bổ sung tăng dung lượng của 5G cho 4G tại các thành phố lớn, các trung tâm thành phố, và khi đó 4G vẫn là mạng chính. Đây chính là ứng dụng nâng cao chất lượng di động băng rộng của 5G - Enhanced Mobile Broadband. Pha tiếp theo sẽ là ứng dụng IoT diện rộng - Massive IoT, và ứng dụng IoT với tính năng độ trễ thấp, độ tin cậy cao. Và cuối cùng sẽ là sự xuất hiện của 5G trong tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho rằng, sự hợp tác giữa các nước ASEAN sẽ giúp tăng sức mạnh, các nước ASEAN phải liên kết lại với nhau trên tinh thần “cùng làm, cùng phát triển”. “Bằng cách bàn bạc và chia sẻ những vấn đề mới nhất giữa các nước ASEAN với các nước đối tác, với các tổ chức quốc tế, với các chuyên gia và doanh nghiệp, rồi thử nghiệm tại nước mình, học hỏi thông qua triển khai - Learning by Doing, chúng ta sẽ là những người đi đầu. ASEAN phải là những nước đi đầu, bởi vì chúng ta là khu vực năng động nhất trên thế giới”. Bộ trưởng cũng cho biết, đây là hội nghị đầu tiên. Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo tiếp theo để ASEAN chúng ta luôn đi cùng nhau, luôn chia sẻ cùng nhau.

MỚI - NÓNG