Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đại biểu hỏi nhiều vấn đề, xin phép trả lời sau

TPO - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng xin phép gặp riêng ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng để trả lời một số vấn đề.

Sáng 8/11, tại phiên chất vấn, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, giải pháp thực hiện quy hoạch báo chí để đảm bảo đúng pháp luật, hiệu quả không gây ra hệ luỵ về chính trị kinh tế- xã hội, giải pháp bảo vệ cơ quan báo chí, nhà báo trong mặt trận đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật.

Có giải pháp hỗ trợ để nâng cao khả năng tương tác truyền thông để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu dân cử, giải pháp phối hợp triển khai công tác với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ ban ngành trong các lĩnh vực, nhiệm vụ đan xen giữa Luật An toàn thông tin và Luật An ninh mạng để thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh nhưng cũng tôn trọng bảo đảm bảo đảm quyền con người quyền công dân.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, đại biểu đặt nhiều vấn đề quá nên xin phép trả lời sau.

Bộ trưởng Hùng cho biết, về an ninh mạng thì không phải chỉ có Bộ TT&TT, Bộ Công an mà còn có lực lượng mật mã, có cơ quan tác chiến mạng. Hiện nay, Bộ đã làm được việc là các đơn vị hàng tháng gặp nhau. Mang vấn đề ra xử lý thì làm rất tốt. Đây là thời điểm tốt nhất phối hợp giữa Bộ TT&TT và các đơn vị làm về an ninh, an toàn thông tin mạng.

 Clip: VTV
MỚI - NÓNG