Bộ trưởng Ngoại giao: Đối ngoại phải độc lập, tự chủ

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: IT.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: IT.
TPO - Bên hành lang Đại hội Đảng XII sáng 22/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ với phóng viên về mục tiêu đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ của Việt Nam.

- Sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn có ảnh hưởng như thế nào đến nước ta, thưa ông?

- Tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, trong đó có yếu tố các nước lớn cạnh tranh ảnh hưởng dẫn đến cọ xát về mặt lợi ích chiến lược, lợi ích an ninh, kinh tế.

Trong tình hình đó, nếu các nước không phát huy được chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ mà nghiêng bên này hay nghiêng bên kia sẽ ảnh hưởng môi trường an ninh.

Chính vì vậy, Đại hội Đảng nêu rất rõ mục tiêu của chúng ta thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ. Có nghĩa ta quan hệ với tất cả các nước.

Một trong những thành công trong 5 năm vừa qua là chúng ta đã xây dựng được một khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, Đối tác toàn diện với tất cả các nước lớn, quan trọng nhất. Không phải nước nào cũng có thể xây dựng được mối quan hệ này như Việt Nam.

Điều đó thể hiện chúng ta có chính sách đúng đắn, đồng thời cho thấy vị thế của Việt Nam đã tăng lên trên trường quốc tế.

+ Có quan điểm cho rằng, chính sách đối ngoại là nối dài của chính sách đối nội. Trong tình hình thế giới và khu vực hiện tại, chính sách đối nội của ta có thay đổi ra sao, thưa ông?

- Chính sách phát triển đất nước bao gồm chính sách phát triển trong nước. Chính sách đối ngoại tạo dựng môi trường cho phát triển trong nước. Mở rộng quan hệ với các nước để tăng cường quan hệ chính trị, tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế- thương mại đầu tư. Đó cũng là  phục vụ cho phát triển nội lực của đất nước.

Nói chính sách đối ngoại là nối dài của chính sách đối nội, là chưa hoàn toàn đúng. Chính sách đối ngoại là một phần trong chính sách đường lối phát triển của đất nước.

+ Yêu cầu đó đặt ra những thách thức gì cho các tân Ủy viên BCH khóa mới thưa ông?

- Đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ được thông qua tại Đại hội lần này, nêu rất rõ các nhiệm vụ, không chỉ là những nhiệm vụ phát triển đất nước, kinh tế, văn hóa- xã hội mà có cả đường lối đối ngoại. Trách nhiệm của tất cả các Uỷ viên TƯ, cũng như các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt đường lối đối ngoại đó.

Một trong những điều hết sức quan trọng là sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng và sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương. Khi chúng ta hội nhập quốc tế, nếu mỗi ngành, mỗi bộ, mỗi địa phương làm theo một kiểu, không có sự phối hợp, sẽ làm mất sức mạnh của đất nước.

+ Chúng ta nhắc nhiều đến các Đối tác chiến lược, nhưng có ý kiến cho rằng ta ký kết nhiều nhưng lợi ích thật sự và mối liên kết với đối tác ấy, chưa cao. Ông đánh giá như thế nào?

Hiện nay, Việt Nam thiết lập được 15 Đối tác chiến lược và 10 Đối tác toàn diện. Nếu chỉ nhìn riêng rẽ một lợi ích cụ thể mà đối tác này, đối tác kia mang lại, thì khó thấy được.

Nhưng nhìn tổng thể chính sách đối ngoại của một đất nước, sẽ thấy nếu chúng ta xây dựng được càng nhiều bạn và bạn bè mang tính tin cậy cao về chính trị, hợp tác tốt về quân sự- quốc phòng- an ninh, quan hệ kinh tế- thương mại, thì sẽ tổng hòa tạo môi trường quan hệ với các nước.

Tất cả các nước dù lớn hay nhỏ, ngoài thách thức bên trong thì có những tác động bên ngoài liên quan chủ quyền, lãnh thổ, liên quan vị thế, đến quan hệ của từng nước. Nếu chúng ta có được quan hệ trong một khuôn khổ thì rõ ràng chúng ta giữ được quan hệ, tạo nền tảng về chính trị.

+ Có ý kiến cho rằng mối quan hệ Đối tác chiến lược với Trung Quốc trên thực tế chưa đạt được tầm, thưa ông?

- Ta xây dựng Đối tác chiến lược với Trung Quốc và vừa qua nâng lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Trên cơ sở xây dựng quan hệ chính trị thì về kinh tế, thương mại, Trung Quốc cũng là bạn hàng lớn nhất.

Nếu nói mối quan hệ đó không thúc đẩy thì không đúng vì thực tế có sự phát triển trên các mặt. Tất nhiên không thể nói không có khác biệt như vấn đề Biển Đông ta khẳng định chủ quyền với Trường Sa, Hoàng Sa và vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta.

Trên cơ sở đối tác chiến lược toàn diện để chúng ta giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Xin cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG