Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: ‘Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu thực hiện phương châm lấy phòng ngừa, xây dựng là chính, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm; không để vi phạm nhỏ tích tụ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể.

Ngày 23/4, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các quy định của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM, nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Thời gian gần đây, Trung ương quan tâm, tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả hơn đối với công tác này.

Trong đó, đã ban hành nhiều quy định để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xem đây là “cuộc chiến” lâu dài để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò lãnh đạo và niềm tin của nhân dân.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: ‘Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn’ ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu phải có sự thống nhất ý chí và hành động; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Trong đó, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cần nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức và trách nhiệm trong nghiên cứu, quán triệt các văn bản, quy định có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm các hoạt động kiểm tra, giám sát tránh chồng chéo, trùng lắp, tránh làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, gắn kết giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, giám sát của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân.

Thực hiện phương châm lấy phòng ngừa, xây dựng là chính, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm; không để vi phạm nhỏ tích tụ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM lưu ý tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp làm việc khoa học, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, công tâm khách quan trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ này.

Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn, hành động quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

MỚI - NÓNG
Khối ngoại bán ròng hơn 60.000 tỷ đồng
Khối ngoại bán ròng hơn 60.000 tỷ đồng
TPO - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu áp lực rất lớn từ khối ngoại khi liên tục bán ròng trên diện rộng. Sau khi trải qua 25 phiên liên tiếp bán ròng, trong phiên giao dịch hôm nay (15/7), khối ngoại tiếp tục bán ròng thêm gần 1.500 tỷ đồng nâng giá trị bán ròng từ đầu năm đến nay vượt hơn 60.000 tỷ đồng.