Bí thư Hà Nội: Giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Kỳ họp
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Kỳ họp
TPO - Sáng 7/12, HĐND thành phố Hà Nội khai mạc Kỳ họp 18. Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần chú trọng các cơ chế, chính sách nhằm giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài.

Theo Bí thư Vương Đình Huệ, năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch gây ra, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì sự tăng trưởng và phát triển; về cơ bản thành phố vẫn đạt được mục tiêu tổng quát, trong đó đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu chủ yếu; GRDP ước tăng 3,98%, cao gấp khoảng 1,5 lần mức bình quân chung của cả nước; chỉ số giá tiêu dùng CPI được kiểm soát ở mức dưới 3%, thấp hơn bình quân chung cả nước; thu NSNN ước đạt gần 280.000 tỷ đồng, vượt mức dự toán và tăng 3,5% so với năm 2019.

Trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị được chú trọng, có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ nét. Thành phố đã làm tốt việc phối hợp, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng hạ tầng giao thông, điện, cấp, thoát nước, cải thiện và bảo vệ môi trường; quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương đô thị được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức, nếp sống văn minh đô thị của người dân được nâng lên. 

“Những kết quả đạt được trong năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020 là thành quả của sự cố gắng không mệt mỏi, sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và lực lượng vũ trang Thủ đô; trong đó có đóng góp rất quan trọng của HĐND thành phố với vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô”, ông Huệ nêu.

Theo ông Huệ, bên cạnh những thành tựu, tiến bộ đã đạt được, Thủ đô Hà Nội cũng còn không ít việc chưa đáp ứng được yêu cầu và mong đợi của cử tri, nhân dân Thủ đô và các đại biểu HĐND thành phố. Đối với giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đã nghiêm túc chỉ rõ: Kinh tế chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm chủ lực chưa cao; sản xuất nông nghiệp chưa ổn định, hiệu quả còn thấp, nông nghiệp công nghệ cao còn ít; tiến độ giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công còn chậm; việc sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước chưa đạt mục tiêu. Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô…

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ông Huệ đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận để làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020; từ đó chỉ ra các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cho giai đoạn tới.

Ông Huệ cũng nêu, thành phố đã đề xuất chủ đề năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Vì vậy, các đại biểu cần thảo luận, cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện chủ đề công tác của năm và xem xét, quyết định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá để tạo cho được những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực ngay trong năm 2021, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc, tồn tại kéo dài nhiều năm.

Ông Huệ cũng đề nghị HĐND thành phố cần sớm thông qua đồng bộ và kịp thời các cơ chế, chính sách, trước mắt là nghiên cứu, sửa đổi Nghị quyết 13 của HĐND và Quyết định số 41 của UBND thành phố về phân cấp kinh tế - xã hội, nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách theo hướng đẩy mạnh phân cấp, giao quyền cho các quận, huyện, thị xã; bên cạnh đó, cần chú trọng các cơ chế, chính sách nhằm giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài; cụ thể hóa Nghị quyết 97 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết 115 của Quốc hội về cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế…

Riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND thành phố, ông Huệ cho biết, tại Kỳ họp này sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND thành phố và một số ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

“Căn cứ Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và quy định của Trung ương, Thành ủy đã nghiêm túc, dân chủ, công khai tiến hành đầy đủ quy trình 5 bước, lựa chọn những đồng chí có tín nhiệm cao nhất trong số các đồng chí được quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, dự kiến phân công trong các lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý đô thị; văn hóa - xã hội và tài nguyên, môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhân sự Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã được các cơ quan chức năng của thành phố và Trung ương thẩm định theo quy định và giới thiệu tại Kỳ họp lần này để HĐND thành phố xem xét, quyết định. Đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá và lựa chọn những đồng chí hội đủ các yếu tố đảm bảo khả năng thực thi nhiệm vụ, thực sự xứng đáng để bầu các chức danh nhằm sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy đảm bảo thông suốt hoạt động của hệ thống chính trị”, ông Huệ nói.

MỚI - NÓNG