BHXH Việt Nam đặt 4 nhiệm vụ cải cách hành chính 5 năm tới

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch 1829 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. 

Mục tiêu của kế hoạch là: Cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp; là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của DN, người dân; giảm thời gian và chi phí cho DN và người dân.

Theo đó, có 4 nhiệm vụ cụ thể được BHXH Việt Nam đặt ra, gồm:  Trong tháng 6 này, sẽ rà soát các kiến nghị của người dân, DN về quy định không phù hợp để xây dựng kế hoạch thực hiện;

Thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ thuộc phạm vi ngành, trước 31/10 sẽ báo cáo Văn phòng Chính phủ; rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa, đề xuất giải pháp; sau khi được phê duyệt sẽ thực hiện...

MỚI - NÓNG