Bệnh viện ở Nghệ An xả thải ra môi trường vượt ngưỡng cho phép

Bệnh viện ở Nghệ An xả thải ra môi trường vượt ngưỡng cho phép
TPO - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An vừa có thông báo kết quả giám sát hoạt động Bảo vệ môi trường đột xuất tại Bệnh viện đa khoa Thái An, thành phố Vinh. Qua đó, Bệnh viện này đã có thông số chất thải vượt ngưỡng cho phép khi xả ra môi trường.

Theo công văn 19/STNMT-BVMT gửi UBND tỉnh Nghệ An; Sở Y tế Nghệ An; Bệnh viện đa khoa Thái An; Căn cứ kết quả lấy mẫu giám sát đột xuất ngày 17/12/2019 tại Bệnh viện đa khoa Thái An, trụ sở tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, trong đó có Thông số NH4+ là 16,8 mg/l vượt 1,4 lần.

Bệnh viện ở Nghệ An xả thải ra môi trường vượt ngưỡng cho phép ảnh 1 Hồ điều hòa phía sau Bệnh viện ĐK Thái An có nước đen ngòm, mùi hôi thối nồng nặc.

Sở TNMT Nghệ An yêu cầu Bệnh viện đa khoa Thái An kiểm tra, cải tạo, khắc phục hệ thống xử lý nước thải để nước đạt QCVN trước khi thải ra môi trường, báo cáo trước ngày 20/1.

MỚI - NÓNG