Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang khóa XI

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 công bố Ban Chấp hành gồm 35 anh, chị. Anh Bùi Hữu Lộc - Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Anh Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X được bầu làm Phó Bí thư khóa XI.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang khóa XI ảnh 1
Tin liên quan