Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa XI

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 công bố Ban Chấp hành gồm 36 anh, chị.  Anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hai Phó Bí thư là anh Đỗ Minh Sang và chị Hồ Thị Hồng Phướng.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa XI ảnh 1
Tin liên quan