Bài báo khoa học của ứng viên GS, PGS trên các tạp chí: Ai kiểm soát chất lượng?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những băn khoăn xung quanh bài báo khoa học quốc tế của một số ứng viên giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) ngành Triết học, Xã hội học, Chính trị học một lần nữa đặt ra vấn đề năng lực thẩm định của các Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành.

Theo thông báo của Hội đồng GS Nhà nước (HĐGSNN), Hội đồng liên ngành Triết học - Xã hội học và Chính trị học năm 2021 có 10 ứng viên bao gồm 2 ứng viên đăng ký chức danh GS, 8 ứng viên đăng ký chức danh PGS. Một ứng viên GS của ngành này có 8 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí quốc tế. Trong đó có 3 bài đăng trên tạp chí Journal of Contemporary Issues in Business and Government (ISSN 2204 1990); 2 bài đăng trên tạp chí Psychology and Education (ISSN: 0033 - 3077); 1 bài trên tạp chí Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1 bài trên tạp chí PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology.

Theo tìm hiểu, tạp chí Psychology and Education (ISSN: 0033 - 3077) đã ra khỏi hệ thống của Scopus năm 2019. Từ đó đến nay, tạp chí này vẫn giữ nguyên tên gọi nhưng đã đổi mã số thành ISN: 1553-6939. Trên website của tạp chí đăng tải đổi mã số vào ngày 20/4/2021 nhưng trên hệ thống của SCopus, tạp chí này đã không còn từ năm 2019. Nhưng hồ sơ ứng viên khai đăng bài năm 2021 vẫn lấy mã số cũ và tạp chí vẫn được xếp hạng Q4 của Scopus.

Bài báo khoa học của ứng viên GS, PGS trên các tạp chí: Ai kiểm soát chất lượng? ảnh 1

Bài báo khoa học của các ứng viên GS, PGS tiếp tục được dư luận quan tâm

Theo website tạp chí PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, năm 2020, các tạp chí của tổ chức PalArch Foundation được bán lại cho OAText và tổ chức mới đó tiếp quản tạp chí. Thành phần ban biên tập tạp chí hiện nay có phó tổng biên tập Kittisak Jermsittiparsert đầu nậu các bài báo khoa học (đã lên báo Việt Nam). Thành viên ban biên tập hầu như là những người không có tên tuổi ở Đông Nam Á, Nam Á, nhiều người ở Việt Nam. Tên của tạp chí là khảo cổ về Ai Cập và Ai Cập học, nhưng ban biên tập không có ai ở châu Phi, mà toàn người đến từ châu Á.

Không chỉ ứng viên GS mà ứng viên PGS của ngành Triết học - Xã hội học và Chính trị học có bài báo quốc tế ở các tạp chí đã bị loại ra khỏi danh sách Scopus (thời điểm tác giả đăng bài) hoặc tạp chí phi pháp không phải là ít. Có ứng viên PGS kê khai bài báo quốc tế uy tín trên tạp chí đã bị rút khỏi danh sách SCopus từ năm 2015; có ứng viên PGS có 21 bài báo kê khai quốc tế xuất bản trong vòng 1 năm; hoặc có ứng viên 100% bài báo quốc tế uy tín đều thuộc loại tạp chí không hợp pháp.

Ứng viên đa tài?

Nhiều ứng viên chức danh GS, PGS các ngành thuộc khối khoa học xã hội như Chính trị học - Triết học, Tâm lý học, Giáo dục học, Kinh tế học… kê khai bài báo quốc tế uy tín xuất bản trên tạp chí nghiên cứu lĩnh vực Toán học hay Máy tính. Ví dụ, ứng viên ngành Giáo dục học kê khai bài báo quốc tế uy tín xuất bản trên các tạp chí thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ, Cơ khí sản xuất nghiên cứu châu Âu, khảo cổ học Hy Lạp.

Nhiều tạp chí mà ứng viên đăng bài “tay ngang” đều bị đặt dấu hỏi lớn về chất lượng. Ví dụ, tạp chí Linguistica Antverpiensia (ISSN: 0304-2294) mà ứng viên ngành Tâm lý học đăng bài. Đây là tạp chí được cộng đồng các nhà khoa học cho là giả mạo, phi pháp, còn tạp chí thật đã đổi tên và xuất bản trên một website khác với tên miền hợp pháp là: https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/index. Hay như tạp chí International Journal Of Psychosocial Rehabilation ISSN: 1475-7192 do Hampstead Psychological Associates xuất bản. Tổ chức này đã giải thể từ năm 2018 nhưng tạp chí vẫn tồn tại, không rõ ai điều hành, vẫn đều đặn nhận các bài viết đủ chuyên ngành để xuất bản, trong đó có các bài của ứng viên PGS năm nay.

MỚI - NÓNG