Bạc Liêu tổ chức phong trào thi đua giảm nghèo trên toàn tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Công tác giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta; là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ xã hội, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Bạc Liêu tổ chức phong trào thi đua giảm nghèo trên toàn tỉnh ảnh 1

Nhiều người dân Bạc Liêu sống bằng nghề khai thác hải sản trên biển

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, Bạc Liêu đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 1% (năm 2022 giảm 1,5%, từ năm 2023 đến năm 2025 mỗi năm giảm 1%); hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 1%/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực thành thị (gồm các phường, thị trấn) giảm còn dưới 1%, hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn dưới 2% (trừ hộ nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội); hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người nghèo mới thoát nghèo, hỗ trợ 100% thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo.

Bên cạnh phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, cũng bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng lên gấp đôi so với mức chuẩn nghèo.

Theo kế hoạch, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Gắn thi đua giảm nghèo với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ấp, khóm, cộng đồng thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu, hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và cùng nhau vươn lên thoát nghèo.

Khuyến khích các doanh nghiệp thi đua giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; vận động các hộ khá, giàu giúp đỡ hộ nghèo.

MỚI - NÓNG