Bà Trương Thị Mai làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
Bà Trương Thị Mai làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
TPO - Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội bầu làm Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. 

Chiều 8/4, Quốc hội đã thông Nghị quyết về đề nghị phê chuẩn một số phó chủ tịch và uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Theo nôi dung dự thảo Nghị quyết do Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đọc tại hội trường, danh sách Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia có bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Như vậy, bà Mai không còn giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương mà đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đây là lần đầu tiên có một nữ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Trương Thị Mai, sinh năm 1958; Quê quán: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

Trong quá trình công tác, bà từng có thời gian dài gắn bó với công tác Đoàn. Bà từng là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Sau đó bà chuyển sang công tác ở các cơ quan của Quốc hội. Bà từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII.

Tại Đại hội XII của Đảng, sau khi được bầu vào Bộ Chính trị, bà được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Sau Đại hội XIII của Đảng, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay cho ông Phạm Minh Chính đã được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1994 - 2002: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 7/1997 - nay: Đại biểu Quốc hội từ khóa X cho đến khóa XIV

- 3/1998 - 2/2003: Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

- 2002-2007: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI

- 4/2006 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI

- 8/2007 - 2/2016: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị

- 2/2016: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

MỚI - NÓNG