Có 6 kết quả :

Cuộc chiến sinh tồn của Hoàng Anh Gia Lai

Cuộc chiến sinh tồn của Hoàng Anh Gia Lai

Cuối cùng người đàn ông giàu nhất, nhì Việt Nam cũng phải bôn ba xứ người để tìm đường tồn tại và phát triển trong bối cảnh phần đông đại gia đang chìm trong biển nợ. Bầu Đức đã trải qua những thời khắc thăng trầm nhất trong đời.