'ATM khẩu trang' miễn phí ở Đà Lạt

Thiết bị do trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng sáng chế, người dân chỉ cần quay ròng rọc, máy sẽ nhả một bì thư đựng khẩu trang đã tiệt khuẩn.

Có thể bạn quan tâm