Anh Nguyễn Thanh Tùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, anh Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa XIII được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa XIV.

Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh khóa thứ XIV gồm 35 anh chị.

Anh Nguyễn Thanh Tùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh ảnh 1

Anh Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa XIII được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa XIV.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa XIV lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 10 anh chị, bầu chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn gồm 3 anh chị; bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 7 anh chị và bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

Đại hội đã bầu 10 anh chị đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của tuổi trẻ Tây Ninh tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Anh Nguyễn Thanh Tùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh ảnh 2

Anh Nguyễn Thanh Tùng bỏ phiếu bầu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Anh Nguyễn Thanh Tùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh ảnh 3

Tại Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội, anh Nguyễn Thanh Tùng trân trọng cảm ơn Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh đã quan tâm tạo điều kiện để mình rèn luyện trên các cương vị công tác mới: "Trên cương vị Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa XIV, tôi sẽ cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tiếp tục phát huy truyền thống, luôn đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao", anh Tùng nói.

MỚI - NÓNG