Ai ra ngõ 'gặp gái' vẫn đỗ Trạng nguyên?

TPO - Vốn có tư chất thông minh, ham học, được người cha nổi tiếng dạy dỗ, ông sớm bộc lộ tài thơ phú, lực học hơn hẳn các bạn cùng lứa tuổi, năm 7 tuổi đã nổi tiếng là Thần đồng. Vị trạng nguyên này là ai?
Ai đi thi “gặp gái” vẫn đỗ Trạng nguyên?

1. Ai đi thi “gặp gái” vẫn đỗ Trạng nguyên?

 • icon

  Đào Sư Tích

 • icon

  Trần Sùng Dĩnh

 • icon

  Lê Hiến Giản

Trạng nguyên nào được coi là người đầu tiên trong lịch sử nước ta nhận thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ chủ quyền biển Đông?

2. Trạng nguyên nào được coi là người đầu tiên trong lịch sử nước ta nhận thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ chủ quyền biển Đông?

 • icon

  Mạc Đĩnh Chi

 • icon

  Trần Đình Thâm

 • icon

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vị nào đỗ trạng nhờ một... giấc mơ?

3. Vị nào đỗ trạng nhờ một... giấc mơ?

 • icon

  Lý Đạo Tái

 • icon

  Nghiêm Viên

 • icon

  Trần Sùng Dĩnh

Trạng Hổ chưa làm quan đã mất mạng vì ?

4. Trạng Hổ chưa làm quan đã mất mạng vì ?

 • icon

  Lệnh vua ban

 • icon

  Bị đầu độc trong cung

 • icon

  Chết vì vợ đầu độc

Trạng nguyên nào chịu án oan "tòm tem" mẹ vợ?

5. Trạng nguyên nào chịu án oan "tòm tem" mẹ vợ?

 • icon

  Nguyễn Nghiêu Tư

 • icon

  Mạc Hiển Tích

 • icon

  Nghiêm Viên

Ai là trạng nguyên duy nhất sau khi đỗ đạt không ra làm quan?

6. Ai là trạng nguyên duy nhất sau khi đỗ đạt không ra làm quan?

 • icon

  Trương Sán

 • icon

  Vũ Kiệt

 • icon

  Bạch Liêu

Theo dân gian, có vị trạng nguyên đi sứ 10 năm vợ ở nhà vẫn chờ đợi. Người có mối tình được người đời ca ngợi là…

7. Theo dân gian, có vị trạng nguyên đi sứ 10 năm vợ ở nhà vẫn chờ đợi. Người có mối tình được người đời ca ngợi là…

 • icon

  Nguyễn Đăng Đạo

 • icon

  Tống Trân

 • icon

  Phùng Khắc Khoan

Trạng nguyên nào được vua vẽ chân dung đặt cạnh ngai vàng?

8. Trạng nguyên nào được vua vẽ chân dung đặt cạnh ngai vàng?

 • icon

  Nguyễn Trực

 • icon

  Cao Bá Quát

 • icon

  Mạc Đĩnh Chi

MỚI - NÓNG