Trạng nguyên nào trong lịch sử dính đến nghi án gian lận thi cử?

TPO - Ông xuất thân là dòng dõi chúa, song gia cảnh rất nghèo. Sau khi đỗ đạt cao, ông bị nghi ngờ liên quan gian lận thi cử. Dù không có cơ sở, chuyện này đã trở thành giai thoại gắn với ông đến tận ngày nay. Trạng Nguyên đó là ai?
Vị trạng nguyên nào ở Việt Nam dính đến nghi án gian lận thi cử?

1. Vị trạng nguyên nào ở Việt Nam dính đến nghi án gian lận thi cử?

 • icon

  Trịnh Huệ

 • icon

  Lê Quý Đôn

 • icon

  Mạc Đĩnh Chi

Trịnh Huệ đỗ Trạng Nguyên năm bao nhiêu tuổi?

2. Trịnh Huệ đỗ Trạng Nguyên năm bao nhiêu tuổi?

 • icon

  34 tuổi

 • icon

  35 tuổi

 • icon

  36 tuổi

Chức cao nhất của Trạng Nguyên Trịnh Huệ là gì?

3. Chức cao nhất của Trạng Nguyên Trịnh Huệ là gì?

 • icon

  Sơn Nam thừa Chánh sứ

 • icon

  Thượng thư Bộ hình

 • icon

  Tham tụng

Sĩ tử nào trong lịch sử bỏ bài thi trắng vẫn đỗ tiến sĩ?

4. Sĩ tử nào trong lịch sử bỏ bài thi trắng vẫn đỗ tiến sĩ?

 • icon

  Nguyễn Trật

 • icon

  Đình Nguyên

 • icon

  Lê Văn Hưu

Trạng nguyên nào sau đây đã trở thành trạng nguyên của nhà Thanh (Nhà Thanh Trung Quốc: từ năm 1636 đến năm 1912)?

5. Trạng nguyên nào sau đây đã trở thành trạng nguyên của nhà Thanh (Nhà Thanh Trung Quốc: từ năm 1636 đến năm 1912)?

 • icon

  Nguyễn Đăng Đạo

 • icon

  Mạc Đĩnh Chi

 • icon

  Khương Công Phụ

Trạng nguyên nào sau đây đã trở thành trạng nguyên của nhà Minh (1368-1644)

6. Trạng nguyên nào sau đây đã trở thành trạng nguyên của nhà Minh (1368-1644)

 • icon

  Khương Công Phụ

 • icon

  Mạc Đĩnh Chi

 • icon

  Nguyễn Trực

Thủ khoa đầu tiên trong lịch sử khoa bảng nước ta là ai?

7. Thủ khoa đầu tiên trong lịch sử khoa bảng nước ta là ai?

 • icon

  Lê Văn Thịnh

 • icon

  Nguyễn Hiền

 • icon

  Đào Sư Tích

Dòng họ nào có nhiều người đỗ trạng nguyên nhất trong lịch sử nước nhà?

8. Dòng họ nào có nhiều người đỗ trạng nguyên nhất trong lịch sử nước nhà?

 • icon

  Trần

 • icon

  Nguyễn

 • icon

Trạng nguyên trẻ nhất trong các kỳ thi nho học?

9. Trạng nguyên trẻ nhất trong các kỳ thi nho học?

 • icon

  Nguyễn Hiền

 • icon

  Mạc Đĩnh Chi

 • icon

  Nguyễn Đăng Đạo

MỚI - NÓNG
Loạt nhân sự cấp cao ở Tập đoàn Hòa Bình, Novaland từ chức
Loạt nhân sự cấp cao ở Tập đoàn Hòa Bình, Novaland từ chức
TPO - Trong khi Tập đoàn Novaland đề cử bà Đỗ Thị Phương Lan và ông Nguyễn Trần Đăng Phước vào vị trí thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh.