Ai là người trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt tướng De Castries ngày 7/5?

TPO - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với cương vị đại đội trưởng Đại đội 360, Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312, ngày 7/5/1954, ông đã dẫn đầu một tổ xung kích gồm 5 người bắt sống tướng De Castries và bộ tham mưu của địch tại cứ điểm Điện Biên Phủ.
Từ năm 1945 đến 1954, thực dân Pháp cử sang Việt Nam bao tướng chỉ huy quân đội Pháp?

1. Từ năm 1945 đến 1954, thực dân Pháp cử sang Việt Nam bao tướng chỉ huy quân đội Pháp?

 • icon

  5 tướng

 • icon

  6 tướng

 • icon

  7 tướng

Chính phủ Pháp cử tướng Nava sang Đông Dương đảm nhiệm chức vụ gì?

2. Chính phủ Pháp cử tướng Nava sang Đông Dương đảm nhiệm chức vụ gì?

 • icon

  Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương

 • icon

  Cao ủy Pháp ở Đông Dương

 • icon

  Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày tháng năm nào?

3. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày tháng năm nào?

 • icon

  Ngày 5 tháng 5 năm 1954

 • icon

  Ngày 6 tháng 5 năm 1954

 • icon

  Ngày 7 tháng 5 năm 1954

Thắng lợi nào dưới đây đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp?

4. Thắng lợi nào dưới đây đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp?

 • icon

  Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954

 • icon

  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

 • icon

  Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết

Trận tấn công cứ điểm đồi A1 kéo dài bao nhiêu ngày?

5. Trận tấn công cứ điểm đồi A1 kéo dài bao nhiêu ngày?

 • icon

  30 ngày

 • icon

  35 ngày

 • icon

  39 ngày

Ai là người trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt tướng De Castries ngày 7/5/1954 trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

6. Ai là người trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt tướng De Castries ngày 7/5/1954 trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

 • icon

  Trung đoàn phó Nguyễn Văn Thuần

 • icon

  Phùng Văn Khầu

 • icon

  Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ lập công xuất sắc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng?

7. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ lập công xuất sắc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng?

 • icon

  17

 • icon

  18

 • icon

  19

Cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp (1945 – 1954) được kết thúc bằng sự kiện nào?

8. Cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp (1945 – 1954) được kết thúc bằng sự kiện nào?

 • icon

  Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

 • icon

  Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

 • icon

  Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết (21 – 7 – 1954)

Hội nghị Genève chính thức được khai mạc tại Thụy Sĩ vào ngày tháng năm nào?

9. Hội nghị Genève chính thức được khai mạc tại Thụy Sĩ vào ngày tháng năm nào?

 • icon

  Ngày 26/4/1954

 • icon

  Ngày 27/4/1954

 • icon

  Ngày 28/4/1954

Theo nội dung của Hiệp định Giơnevơ thì quốc gia nào không có vùng tập kết?

10. Theo nội dung của Hiệp định Giơnevơ thì quốc gia nào không có vùng tập kết?

 • icon

  Lào

 • icon

  Campuchia

 • icon

  Việt Nam và Campuchia

MỚI - NÓNG