Chiến dịch Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

TPO - Chiến thắng Điện Biên Phủ đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa trong thế kỷ 20, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa kiểu cũ của chủ nghĩa đế quốc.
Chiến dịch Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu ảnh 1