Ai hợp thức hóa cho nguyên Phó Giám đốc Sở Gia Lai phân lô, tách thửa?

0:00 / 0:00
0:00
Khu vực đất của ông Trần Xuân Hùng - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai
Khu vực đất của ông Trần Xuân Hùng - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai
TPO - Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai Trần Xuân Hùng đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh huyện Đak Đoa hợp thức hóa hồ sơ phân lô, tách thửa không đúng với quy hoạch chi tiết ở huyện Đak Đoa.

Không phù hợp với quy hoạch chi tiết

Ngày 8/4, ông Phạm Minh Trung, Chủ tịch huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết, huyện vừa báo cáo UBND tỉnh về việc kiểm tra phân lô, tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã A Dơk của ông Trần Xuân Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) tỉnh này.

Theo báo cáo này, việc phân lô, tách thửa của ông Hùng trên diện tích đất ở đã được chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm, phù hợp với chỉ tiêu phân bổ đất ở theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện.

Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh - chi nhánh huyện Đak Đoa đã tham mưu phân lô, tách thửa cho ông Trần Xuân Hùng không đúng với quy hoạch chi tiết tại trung tâm xã A Dơk theo bản đồ quy hoạch của huyện.

Qua kiểm tra, ông Hùng có 9 thửa đất với diện tích hơn 14.400m2 . Hiện ông Hùng đã tách 9 thửa trên thành 94 lô, trong đó có 70 lô đã được Sở TNMT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ), 24 lô đang chờ trình để cấp Giấy CNQSDĐ. Ông Hùng đã chuyển nhượng 55 lô cho 3 cá nhân.

Về việc đầu tư kinh doanh bất động sản, theo UBND huyện Đak Đoa, đến thời điểm kiểm tra ông Trần Xuân Hùng không lập dự án đầu tư kinh doanh và cũng không có cơ quan có thẩm quyền nào chấp thuận.

Về việc phân lô, tách thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng đất nằm trong khu quy hoạch, kết quả kiểm tra hồ sơ, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh - chi nhánh huyện Đak Đoa đã thực hiện đo vẽ, ký trích lục tách thửa và đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh trình Sở TNMT cấp Giấy CNQSDĐ.

Sau khi được cấp Giấy CNQSDĐ, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh - chi nhánh huyện Đak Đoa mới đề nghị UBND huyện kiểm tra việc phân lô tách thửa của ông Trần Xuân Hùng đối với 4/9 thửa đất.

Văn phòng ĐKĐĐ huyện… hợp thức hóa hồ sơ

Theo báo cáo của huyện Đak Đoa, việc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh - chi nhánh huyện Đak Đoa có văn bản đề nghị huyện kiểm tra việc phân lô tách thửa đối với 4/9 thửa đất là có dấu hiệu hợp thức hóa hồ sơ. Bởi khi trước có văn bản đề nghị thì Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh - chi nhánh huyện Đak Đoa đã thực hiện xong việc đo vẽ trích lục và đề nghị cấp trên cấp Giấy CNQSDĐ. Cơ quan này còn không thực hiện theo quy hoạch của huyện, tiếp tục tham mưu tách thửa cho ông Hùng.

Việc đo vẽ, lập trích lục bản đồ địa chính và đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ tại 7/9 thửa đất của ông Hùng không đúng với diện tích và kích thước của từng lô đất đã được quy hoạch chi tiết của UBND huyện Đak Đoa.

Ngoài ra có một số thửa đất không thể hiện kích thước từng lô nhưng Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh - chi nhánh huyện Đak Đoa đã thực hiện phân lô tách thửa thành 42 lô cho ông Trần Xuân Hùng - nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT không đúng quy định.

Từ những sai phạm trên, UBND huyện Đak Đoa đề nghị Sở TN&MT chỉnh lý, điều chỉnh đối với các thửa đất mà Văn phòng ĐKĐĐ đã lập thủ tục tách thửa và tham mưu cho Sở TN&MT cấp Giấy CNQSDĐ theo đúng quy hoạch đã được duyệt; Chỉ đạo Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh - chi nhánh huyện Đak Đoa kiểm tra, rà soát các vị trí còn lại để làm đúng quy định. Kiểm điểm và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đã tham mưu cho Sở TN&MT thực hiện tách thửa và cấp Giấy CNQSDĐ cho vợ chồng ông Trần Xuân Hùng.

MỚI - NÓNG