Có 10 kết quả :

Bộ Xây dựng: Bất cập trong quy hoạch khiến tình trạng phân lô tách thửa nở rộ

Bộ Xây dựng: Bất cập trong quy hoạch khiến tình trạng phân lô tách thửa nở rộ

TPO - Việc phân lô tách thửa xảy ra nóng tại các địa phương, trong đó quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng là bất cập và không trùng khớp. Theo Bộ Xây dựng các tồn tại, hạn chế, bất cập của quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và pháp luật có liên quan sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.