70 năm ngày truyền thống cơ quan dân tộc: Từng bước phát triển toàn diện

70 năm ngày truyền thống cơ quan dân tộc: Từng bước phát triển toàn diện
TP - Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Cơ quan dân tộc (3/5/1946-3/5/2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tới dự.

Diễn văn kỷ niệm do ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày nêu rõ, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, nhờ có đường lối, chủ trương đúng đắn về công tác dân tộc và ưu tiên nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, đến nay vùng dân tộc và miền núi đã từng bước phát triển toàn diện, ngày càng bền vững hơn. Đời sống vật chất, tinh thần và niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên; khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích đạt được của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác dân tộc. 

Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành huy động mọi nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc và miền núi; đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, tích cực xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc.

MỚI - NÓNG