7 dự án BOT bị đề nghị giảm thời gian thu phí 56 năm

Kiểm toán chỉ ra nhiều tồn tại trong dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Kiểm toán chỉ ra nhiều tồn tại trong dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
TPO - Qua kiểm toán các dự án BOT trong năm 2019, Kiểm toán nhà nước đã giảm trừ chi phí đầu tư thực hiện hơn 660 tỉ đồng, kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 7 dự án 56,4 năm so với phương án ban đầu.

Kiểm toán nhà nước vừa gửi báo cáo Quốc hội tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019. Trong lĩnh vực giao thông, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, Bộ GTVT cho phép lập dự án BOT trước khi Chính phủ chấp thuận chủ trương dự án; không thực hiện quy trình lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án BOT; phê duyệt dự án trước khi có báo cáo đánh giá tác động môi trường…

Tại nhiều dự án, vẫn có hiện tượng xác định tăng tổng mức đầu tư, như dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình - 45,4 tỉ đồng; cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 (kiểm toán đợt 2) 61,9 tỉ đồng; dự án cải tạo nâng cấp luồng sông Sài Gòn, đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc - 7,7 tỉ đồng…

Ngoài ra, vẫn còn nhà đầu tư chưa đảm bảo thu xếp vốn tín dụng như quy định của hợp đồng BOT, như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 (kiểm toán đợt 1); cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km 45+100 Km108+500, kết hợp tăng cường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn.

Một số dự án xác định chi phí sửa chữa, duy tu trong phương án tài chính chưa đủ cơ sở và căn cứ pháp lý. Có dự án chưa cập nhật chi phí sử dụng trạm thu phí không dừng theo hướng dẫn của Bộ GTVT và Chính phủ. Có dự án sử dụng nguồn vốn thu phí BOT để hoàn vốn cho hạng mục không thuộc dự án…

Qua kiểm toán các dự án BOT trong năm 2019, Kiểm toán nhà nước đã giảm trừ chi phí đầu tư thực hiện hơn 660 tỉ đồng, gồm sai khối lượng 74,5 tỉ đồng, sai đơn giá xấp xỉ 190 tỉ đồng, sai khác 400 tỉ đồng.

Từ đó, Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý 925 tỉ đồng, trong đó thu hồi và giảm thanh toán gần 290 tỉ đồng, xử lý khác 620 tỉ đồng, các khoản thuế phải thu và thu hồi khác 19.400 tỉ đồng. Kết quả kiểm toán cũng giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 7/9 dự án 56,4 năm so với phương án ban đầu, trong đó dự án cầu Hoà Trung giảm 15,8 năm; dự án cầu Chà Là giảm 13,9 năm…

MỚI - NÓNG