350 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng trong ba ngày

350 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng trong ba ngày
TPO - Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng sẽ diễn ra trong ba ngày (từ 13-15/10) với 350 đại biểu thay mặt cho gần 125.000 đảng viên.

Sáng 7/10, trong buổi họp báo thông tin về tổ chức Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), bà Đào Khánh Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 15/10/2020 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp. 350 đại biểu thay mặt cho hơn 124.000 đảng viên của thành phố dự Đại hội.

 Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI với chủ đề: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước".

350 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng trong ba ngày ảnh 1 Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác nhân sự, sẽ có 61 người tham gia ứng cử để Đại hội bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 người. Theo bà Đào Khánh Hà, theo quy định, đến nay các đồng chí ủy viên Trung ương và các đồng chí ủy viên Trung ương tại các địa phương có độ tuổi tái cử như nhau. Đối với đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng thì đủ tiêu chuẩn tái cử và cũng làm đầy đủ quy trình với số phiếu tập trung rất cao. Vì vậy, Bí thư Thành ủy tiếp tục tham gia ứng cử.

MỚI - NÓNG