Yêu cầu hoàn thành chương trình lớp 12 đúng kế hoạch

TP - Bộ GD&ĐT vừa ra công văn gửi các Sở Giáo dục, trường THPT, TTGDTX chỉ đạo về việc ôn thi THPT Quốc gia cũng như tổ chức dạy học trong học kỳ II đối với học sinh lớp 12.

Về ôn tập kỳ thi THPT quốc gia 2017, Bộ chỉ đạo các đơn vị phải tổ chức cho cán bộ, giáo viên học sinh học tập quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đồng thời các sở, trường có trách nhiệm tuyên truyền để phụ huynh, học sinh hiểu về những điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Các trường phải xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp hiệu quả, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng để nâng cao chất lượng kỳ thi năm nay. Bộ cũng chỉ đạo, sau khi kết thúc năm học, các trường cho học sinh ôn tập theo hướng tăng cường thời gian tự học đồng thời làm quen với các bộ đề thi minh họa của bộ giáo dục trong quá trình dạy học và ôn luyện thi.

Cũng theo công văn này, Bộ Giáo dục còn chỉ đạo các cơ sở giáo dục yêu cầu giáo viên dạy các môn thi THPT quốc gia đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập, thi THPT quốc gia 2016 để có thêm căn cứ xây dựng kế hoạch ôn thi năm nay. Tổ chức ôn tập tập trung vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục lớp 12. Biên soạn đề kiểm tra theo ma trận với 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Về dạy học trong học kỳ II, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục phải hoàn thành chương trình lớp 12 phù hợp với khung kế hoạch năm đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng của học sinh.

Về việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và kiểm tra học kỳ II, Bộ yêu cầu các cơ sở tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và kiểm tra cuối học kỳ, đảm bảo kết hợp hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan. Các trường không được áp dụng hình thức trắc nghiệm khách quan đối với các bài kiểm tra một tiết và kiểm tra học kỳ.

Bộ GD &ĐT cũng thông tin, đến thời điểm này đã tập huấn xong cho cán bộ, giáo viên cốt cán về việc xây dựng ma trận, ra đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm phù hợp theo quy trình ra đề chuẩn hóa. Vì vậy, các sở cần tăng cường tập huấn mở rộng cho giáo viên tại địa phương.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục có kế hoạch ôn tập kiến thức cho học sinh sau khi các em trở lại trường.

Bộ GD&ĐT: Kết quả học tập trực tuyến không đồng đều

TPO - Bộ GD&ĐT yêu cầu khi học sinh quay trở lại trường học phải được ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh và không thu phí sau đó mới kiểm tra, đánh giá đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục duy trì dạy trực tuyến song song trực tiếp.