Xúc tiến lập liên minh minh bạch khoáng sản

Xúc tiến lập liên minh minh bạch khoáng sản
TP - Hôm qua tại Hà Nội, lần đầu tiên, nhiều tổ chức xã hội dân sự cùng nhau thảo luận xúc tiến thành lập một liên minh vận động chính sách nhằm hướng tới minh bạch hóa ngành công nghiệp khai thác khoáng sản ở Việt Nam.

Tham gia thành lập liên minh các tổ chức quan tâm đến khoáng sản giai đoạn đầu, dự kiến có các tổ chức xã hội như Viện Tư vấn & Phát triển (CODE), Trung tâm Con người & Thiên nhiên (PanNature), CGFED, CDI … Nhóm này sẽ đóng vai trò chính trong việc phối hợp triển khai các nghiên cứu, xây dựng mô hình thí điểm cũng như đề xuất hợp tác và kết nối sự tham gia của các bên vào chương trình.

Một nhóm nữa của liên minh là cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản.

Nhóm này có nhiệm vụ phối hợp triển khai các nghiên cứu và mô hình thí điểm ở tại các địa phương và tham gia vận động chính sách ở cấp trung ương.

Các nhóm khác dự kiến tham gia liên minh sẽ là đại diện các tổ chức truyền thông, một số cơ quan chính phủ như Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Công Thương và chính quyền một số tỉnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG