Có 17 kết quả :

Ông Nguyễn Xuân Anh

Ngày mai HĐND Đà Nẵng miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Xuân Anh

Theo chương trình, phiên họp bất thường của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng vào sáng mai (24/11) sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND thành phố của ông Nguyễn Xuân Anh. Tuy nhiên, chưa có thông tin về nhân sự mới giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố thay ông Nguyễn Xuân Anh.