Xây dựng lộ trình chuẩn hóa dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 1/7/2020, Bộ LĐ-TB&XH và BHXH Việt Nam hoàn thành việc xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các hướng dẫn, tiêu chuẩn, lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH;

Các chế độ an sinh xã hội để có thể kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội .


MỚI - NÓNG