Vùng đất nào nóng nhất thế giới?

TPO - Cao nguyên sa mạc này có nhiệt độ mặt đất nóng nhất hành tinh. Các phép đo vệ tinh được thực hiện từ năm 2003-2009 cho thấy nhiệt độ tối đa là 70,7 độ C. 
Vùng đất nào nhiệt độ mặt đất nóng nhất hành tinh?

1. Vùng đất nào nhiệt độ mặt đất nóng nhất hành tinh?

 • icon

  Sa mạc Syria

 • icon

  Dasht-e Loot, Iran

 • icon

  Thung lũng Chết, California, Mỹ

Các nhà khoa học đã gọi sa mạc nào sau đây là “Vùng đất chết”?

2. Các nhà khoa học đã gọi sa mạc nào sau đây là “Vùng đất chết”?

 • icon

  Sa mạc Syria

 • icon

  Sa mạc Sahara

 • icon

  Sa mạc Kalahari

Hang động nào sau đây nóng nhất thế giới?

3. Hang động nào sau đây nóng nhất thế giới?

 • icon

  Động Waitomo Glowworm (New Zealand)

 • icon

  Động Eisriesenwelt Ice (Áo)

 • icon

  Hang pha lê (Mexico)

Nhận xét nào đúng về châu lục khô hạn nhất Trái Đất?

4. Nhận xét nào đúng về châu lục khô hạn nhất Trái Đất?

 • icon

  Phần lớn diện tích bị băng bao phủ

 • icon

  Chứa cực Nam của địa lý

 • icon

  Lục địa lạnh nhất Trái Đất

 • icon

  Cả 3 đáp án trên

Sa mạc nào nóng nhất thế giới?

5. Sa mạc nào nóng nhất thế giới?

 • icon

  Sa mạc Gobi

 • icon

  Sa mạc Sahara

 • icon

  Sa mạc Kalahari

Sa mạc mạc nào ở Nam Mỹ được ví giống sao Hỏa vì quá khô cằn?

6. Sa mạc mạc nào ở Nam Mỹ được ví giống sao Hỏa vì quá khô cằn?

 • icon

  Sa mạc Great Basin

 • icon

  Sa mạc Atacama

 • icon

  Sa mạc Chihuahua

Hồ nào sau đây có nhiệt độ cao nhất thế giới?

7. Hồ nào sau đây có nhiệt độ cao nhất thế giới?

 • icon

  Hồ Assal (Djibouti)

 • icon

  Hồ Huron (Mỹ)

 • icon

  Hồ Frying Pan (New Zealand)

MỚI - NÓNG