Có 10 kết quả :

Nhân viên Hoàng gia Anh sẽ bãi công

Nhân viên Hoàng gia Anh sẽ bãi công

TP - Lần đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Anh, tại lâu đài Windsor (ảnh), một trong ba nơi ở chính của Hoàng gia Anh, sẽ xảy ra bãi công. Theo thông báo của Công đoàn các cơ quan xã hội và thương mại Anh, nhân viên phục vụ tại lâu đài Windsor (khoảng 200 người) tuyên bố bãi công vô thời hạn kể từ ngày 30/4.