Việt Nam xuất siêu hơn 7 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư hơn 7 tỷ USD. Nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 10 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/10 đạt hơn 580 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tăng 14,9%; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong giai đoạn từ 1/10 - 15/10 (kỳ 1 của tháng 10), cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 466 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư hơn 7 tỷ USD.

Việt Nam xuất siêu hơn 7 tỷ USD ảnh 1
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2022 đến 15/10/2022 và cùng kỳ năm 2021 (nguồn: Tổng cục Hải quan).

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 giảm 17,5% so với kỳ 2 tháng 9.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 10 giảm so với kỳ 2 tháng 9 ở một số nhóm hàng sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác; hàng dệt may; giày dép...

Tính đến hết 15/10, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 29%; hàng dệt may tăng 22,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 14,1%; giày dép các loại tăng 39,3%... so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 10 giảm 20,5% so với kỳ 2 tháng 9. Tính đến hết ngày 15/10, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này tăng 17,5%, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Việt Nam xuất siêu hơn 7 tỷ USD ảnh 2
Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 1/1-15/10/2022 và cùng kỳ năm 2021 (nguồn: Tổng cục Hải quan).

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 giảm 6,9% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10 giảm so với kỳ 2 tháng 9 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 10,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 4,8%; xăng dầu các loại giảm 33,8%...

Tính đến hết 15/10, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 17,8%; xăng dầu các loại tăng 130,3%; than các loại tăng 82,2%... so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này giảm 8,2% so với kỳ 2 tháng 9. Tính đến hết ngày 15/10, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

MỚI - NÓNG